Odszkodowanie za represje komunistyczne

Odszkodowanie za represje komunistyczne - Wrocław - Wyrok Sądu

Dla naszych klientów - dzieci osoby represjonowanej w okresie komunizmu w latach 40/50 XX wieku uzyskaliśmy zadośćuczynienie i odszkodowanie  w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

 

 


Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu czy też w Gdańsku i w wielu innych miejscowościach. Odległość nie gra roli.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Odszkodowanie za represje komunistyczne - Wrocław

Poniżej przedstawiam wyrok sądu:

 

Sygn. akt  III Ko 457/21

 
   

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2022r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący             SSO PP

Protokolant:                  KG

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2021 r. i 17 stycznia 2022 roku

przy udziale

Prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

sprawy z wniosku: AK i TK

z dnia 13 września 2021 r. (data wpływu)

o zadośćuczynienieza doznaną krzywdę oraz odszkodowania za szkodę powstałą z wykonania wobec JK tymczasowego aresztowania, w ramach postępowania, które umorzono postanowieniem z dnia 7 maja 1951 roku (sygn. akt Sr 255/51) w stosunku do którego orzeczono nieważność wraz z ustawowymi odsetkami.

*********

  • na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego /Dz. U. nr34, poz. 149 z późniejszymi zmianami/ zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców AK i TK kwoty:

- po 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych dla każdego z wnioskodawców tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

- po 3.511,67 (trzy tysiące pięćset jedenaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) złotych dla każdego z wnioskodawców tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

  • dalej idące żądanie wnioskodawców AK i TK oddala;
  • zasądza na rzecz AK i TJ koszty zastępstwa procesowego w kwocie po 240 zł dla każdego z wnioskodawców;
  • kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

SSO PP  Odszkodowanie dla Represjonowanych - Wrocław - Adwokat