Odszkodowanie dla Represjonowanych Radom Kielce

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Radom - Kielce - Wyrok Sądu

Sąd Okręgowy w Radomiu (apelacja lubelska) zasądził wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dziecka osoby represjonowanej. Kolejny sukces.

 

 

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach - Odszkodowanie dla osób represjonowanych

 

Represjonowany w okresie komunizmu Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu z dnia 22 stycznia 1947 r., sygn. akt R 47/46 HG został uznany winnym tego, że:

  • od dnia 11 czerwca 1945 r. do 8 października 1945 r. na terenie powiatu Kozienickiego woj. Kieleckiego należał do nielegalnej organizacji AK mającej na celu obalenie ustroju demokratycznego Państwa Polskiego czym popełnił przestępstwo z art. 1 Dekretu PKWN, o ochronie Państwa z dnia 30.10.1944 r.,
  • od dnia 11 czerwca 1945 r. do 27 października 1945 r. przechowywał bez prawnego zezwolenia władzy karabin, tj. czynu z art. 4 pkt 1 lit. A Dekretu PKWN, o ochronie Państwa z dnia 30.10.1944 r..

Represjonowany był poddawany okrutnym torturom, maltretowanyprzez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, którzy znęcali się nad nim psychicznie i fizycznie poprzez bicie, kopanie, wykręcanie rąk, przypalanie ciała i w inny nieludzki sposób torturowanie.

 

Odszkodowanie za represje - Radom

 

Jeżeli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich był represjonowany, internowanych w związku z działalnością w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje. Zapraszam do współpracy nasza kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu ale prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Poniżej przedstawiam wyrok jaki uzyskałam dla dziecka osoby represjonowanej w Radomiu (woj. mazowieckie, apelacja lubelska).

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TEL. +48 726 670 454 lub +48 71 707 27 27

 


 

Odszkodowanie za represje - Radom (apelacja lubelska) - Wyrok sądu

 

Sygn. akt II Ko 40/20 1


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 30 kwietnia 2021 roku


Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny

w składzie:
Przewodniczący : Sędzia (del.) Katarzyna Siczek (spr.)
Sędziowie:
Protokolant: st. sek. sąd. Agnieszka Bonk
w obecności Prokuratora Piotra Jóźwika
po rozpoznaniu w dniach 25 lutego, 30 marca i 22 kwietnia 2021 r. sprawy z wniosku:
LD - pełnomocnika adw. Ewy Wąsowicz


w przedmiocie zasądzenia odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikające z postępowania zakończonego wydaniem wobec jej ojca HG wyroku z dnia 22
stycznia 1947 r. w sprawie R 47/46 Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu i pozbawienia wolności go wolności w tej sprawie w okresie od 22.06.1945 r.-22.07.1945 r. i od 27.10.1945 r.-28.01.1947 r.

I. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991r. Nr 34 poz. 149 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz LD kwotę 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wynikłe z postępowania zakończonego wydaniem wobec jej ojca HG, s. J i M zd. K ur. 10 sierpnia 1922 r. w Pionkach, wyroku z dnia 22 stycznia 1947 r. w sprawie R 47/46 Sądu Rejonowego Sygn. akt II Ko 40/20 2 w Kielcach na sesji wyjazdowej w Radomiu i pozbawienia go wolności w tej sprawie w okresie od 22.06.1945 r.-22.07.1945 r. i 27.10.1945 r.-28.01.1947 r


II. w pozostałej części żądanie wniosku oddala


III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Lucyny Dębickiej kwotę 590,40 zł
(pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 40/100) tytułem wydatków za udzieloną jej
pomoc prawną


IV. określa, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa

 

Odszkodowanie dla represjonowanych - Radom - Kielce - Lublin