Odszkodowanie dla Represjonowanych Bydgoszcz

Bydgoszcz - Odszkodowanie za represjonowanie - wyrok sądu

Kolejny mój sukces, uzyskałam za każdy dzień internowania ponad 1000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia dla osoby represjonowanej w latach 80tych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

Mój klient jest zasłużonym działaczem Solidarności z Bydgoszczy. Był internowany łącznie 149 dni. Doświadczył ogromnego cierpienia na skutek niesłusznego tymczasowego aresztowania i przebywania w więzieniu przez okres 4 miesiące i 28 dni. Warunki izolacji więziennej oraz sposobu traktowania represjonowanego w okresie pozbawienia wolności były dramatyczne. Represjonowany doświadczył przemocy fizycznej przez służbę więzienną. Internowany po wyjściu z więzienia był nadal prześladowany, przez co utracił zatrudnienie i był zmuszony emigrować z kraju.

 

 


Odszkodowanie dla represjonowanych - Bydgoszcz

 

Jeżeli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich był represjonowany, internowanych w związku z działalnością w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje. Zapraszam do współpracy prowadzę sprawy na terenie całej Polski.

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

 

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TEL. +48 726 670 454

 


 

Poniżej przedstawię Państwu Wyrok Sądu z Bydgoszczy jaki uzyskałam.

 

 

Sygn. akt III Ko 413/20


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 19 kwietnia 2021 r.


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy III Wydział Karny

w składzie:


Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Pietrzak
Protokolant: protokolant sądowy Izabela Fabiańska
w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Gizeli Kubickiej
po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. sprawy z wniosku ZG o
odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikającą z wykonania
postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z dnia 2 marca 1984 r. przez Prokuratora
Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy w sprawie o sygnaturze akt Dz-12/84 w
związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego


o r z e k a :


1. na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tj. Dz.U 2017.1987z
póź, zm.) zasądza od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz
ZG s. J i Z, ur. 1947 r. - z ustawowymi odsetkami od
dnia uprawomocnienia orzeczenia - kwotę 25.844 zł (dwadzieścia pięć tysięcy
osiemset czterdzieści cztery złote) tytułem odszkodowania oraz kwotę 125.000 zł
(sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę wynikającą z wykonania w okresie od dnia 1 marca 1984 r. do 27 lipca
1984 r. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na mocy
postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z dnia 2 marca 1984 r. w wydanego
przez Prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy w sprawie o
sygnaturze akt Dz-12/84 w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego, które to postępowanie zostało zakończone ze względu na
przepisy Ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. bez przeprowadzenia
orzeczeniem postępowania;


2. w pozostałej części wniosek oddala;


3. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.


Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Pietrzak


 NSZZ Solidarność Bydgoszcz i rejon bydgoski - woj. kujawsko-pomorskie