Odszkodowanie dla Represjonowanych Wrocław

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Wrocław - Unieważnienie wyroku

Jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowania dla Represjonowanych o okresie PRL lub też dzieci osób represjonowanych pierwszym krokiem jest unieważnienie wyroku jaki zapadł w okresie komunizmu. Poniżej przedstawię Państwu postanowienie Sądu z Wrocławia.

 

Odszkodowanie dla Represjonowanych we Wrocławiu

 

Poniżej przedstawiam postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie w III Wydziale Karnym jakie uzyskałam dla mojego klienta, dziecka osoby represjonowanej o stwierdzenie nieważności wyroku Sądu Powiatowego z dnia 30-03-1955 w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

Współpraca z Adwokatem

 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie uzyskania unieważnienia wyroku karnego oraz uzyskaniem zadośćuczynienia i odszkodowania za represje komunistycznę jestem otwarta na współpracę, działamy na terenie całej Polski.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

SKONTATUJ SIĘ

Tel. (+48) 726 670 454 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Kancelaria Adwokacka mieści się we Wrocławiu

 


Sygn. akt III Ko 480/20


POSTANOWIENIE

Dnia 28 stycznia 2021 r.


Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym

w składzie:
Przewodniczący – SSO Tomasz Kaszyca
Protokolant – Oliwia Marczewska
przy udziale Prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu: Konrada Bieronia po rozpoznaniu sprawy HS


z wniosku MS i ZST z dnia 29 października 2020 r. (data wpływu) o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 1947r. sygn.
akt Sr 60/47 przeciwko HS, na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późniejszymi zmianami)


p o s t a n a w i a


I. stwierdzić nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 1947r. sygn. akt Sr 60/47 na mocy którego skazano HS s. J i Z, ur. 17 września 1921r. w Warszawie za czyn z art. 86§1 i 2, art. 102§2 KKWP i art. 8 Dekretu z dnia 16 listopada 1945r. na karę łączną 12 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat;


II. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

 

 Uzasadnienie

 

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 1947r. sygn. akt Sr 60/47 skazano HS za czyn z art. 86§1 i 2, art. 102§2 KKWP i art. 8 Dekretu z dnia 16 listopada
1945r. na karę łączną 12 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego uznaje się za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy poza sądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich począwszy od 1 stycznia 1944r. do 31 grudnia 1989r. jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności.

Mając na uwadze, że wyżej opisane orzeczenie zostało wydane w okresie objętym przepisem art. 1 ust. 1 w/w ustawy, a jednocześnie, że zarówno z opisu, przyjętej kwalifikacji oraz okoliczności popełnienia czynu wynika, iż czyn zarzucany HS był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, należało orzec jak w pkt I.


Orzeczenie o kosztach postępowania opiera się na przepisie art. 13 Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


Odszkodowania dla dzieci osób represjonowanych - Wrocław

 

Po uzyskaniu powyższego postanowienia wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla dziecci osoby represjonowanej za działalność niepodległościową.

Informujemy, że nasza Kancelaria adwokacka obsługuje klientów z całego kraju i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o unieważnienie wyroku komunistycznego, wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób uprawnionych.