Komornik Niemcy

Niemcy – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja komornicza w Niemczech tj. Zwangsvollstreckung to postępowanie służące wyegzekwowaniu roszczenia w sposób przymusowy przez Komornika sądowego. Podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (stwierdzenie wykonalności czy też europejski tytuł egzekucyjny).

 

Komornik w Niemczech

 

Tytułem egzekucyjnym w Niemczech jest między innymi wyrok sadu (nakazujący zapłatę określonej należności lub zobowiązanie podjęcia określonego zachowania).  Dłużnik  jest zobowiązany postępować zgodnie z wyrokiem sądu.

 

Egzekucja komornicza w Niemczech na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE)

 

Zgodnie z art. 722, wyroki sadów zagranicznych mogą być wykonywane tylko wtedy , gdy ich wykonalność jest stwierdzona orzeczeniem w przedmiocie stwierdzenia ich wykonalności.

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (wyroki, nakazy zapłaty, tytuły egzekucyjne, postanowienia sadu w przedmiocie kosztów, ugody sadowe i dokumenty urzędowe) wystawiane jest wyłącznie w przypadku roszczeń bezspornych na wniosek złożony do właściwego organu (sadu procesowego w postępowaniu głównym) w Państwie Członkowskim wydania (art. 24 ust. 1 rozporządzenia WE nr 805/2004).

Z dniem 21 października 2005 roku Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 roku stosowane jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Ponieważ rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 stycznia 2005 roku, ma ono zastosowanie do orzeczeń wydanych po tym dniu (1 stycznia 2007 roku w przypadku Bułgarii i Rumunii).

Jeśli spełnione są wymogi umożliwiające wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE), wnioskodawca może uzyskać orzeczenie i jego potwierdzenie jako zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Można również złożyć wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności w kraju, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja (w sytuacji, gdy orzeczenie zaopatrzone w innym Państwie Członkowskim w zaświadczenie europejskiego tytulu egzekucyjnego powinno być także zaopatrzone w klauzule wykonalności).

W przypadku istnienia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, który podlega natychmiastowemu wykonaniu w Państwie Członkowskim w tym w Niemczech egzekucji nie jest wymagane stwierdzenie wykonalności (art. 5 Rozporządzenia WE Nr 805/2004).

Sad wydaje zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego na standardowym formularzu określonym w Aneksie I.

 

Komornik w Niemczech – sposoby egzekucji

 

Komornik podejmuje określone działania  w celu wyegzekwowania należności od dłużnika stosując następujące środki egzekucyjne:

 • zajęcie rzeczy (Pfändung);
 • zajęcie wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika (w szczególności zajęcie wynagrodzenia za pracę);
 • zobowiązanie dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego (Vermögensauskunft);
 • zastosowanie środków przymusu (Zwangsmaßnahmen) służących zapewnieniu podjęcia lub zaniechania określonego działania;
 • licytację przymusową (Zwangsversteigerung);
 • zarząd przymusowy (Zwangsverwaltung).

 

Komornik w Niemczech -Gerichtsvollzieher

 

Komornik jest odpowiedzialny za prowadzenie egzekucji z orzeczeń w sprawach cywilnych, Może prowadzić egzekucję między innymi z ruchomości. Komornik jest tutaj również uprawniony, by przyznać dłużnikowi możliwość dokonywania płatności w ratach oraz ma zapewnić sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego, dążąc do jego zakończenia w sposób ugodowy. Jednym z głównych obowiązków komornika jest przyjęcie od dłużnika składanego pod przysięgą oświadczenia majątkowego. Inne kompetencje komornika obejmują:

 • wydawanie rzeczy ruchomych i nieruchomości (eksmisja);
 • przełamywanie oporu dłużnika wobec czynności, które ten musi znosić;
 • doręczanie na wniosek strony dokumentów wymaganych do przeprowadzenia egzekucji;
 • wykonywanie nakazów zabezpieczenia majątku i zarządzeń tymczasowych (o ile w tym zakresie nie jest właściwy sąd);
 • wykonywanie nakazów aresztowania po odmowie złożenia przez dłużnika oświadczenia majątkowego.

 

Egzekucja komornicza w Niemczech

 

W Niemczech egzekucję komorniczą rozpoczyna się na wniosek wierzyciela. Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków o wszczęcie egzekucji są sądy rejonowe. W postępowaniach egzekucyjnych o zapłatę należności nie występuje przymus adwokacki.

 

Adwokat pomoże w kontakcie z Komornikiem w Niemczech

 

Masz nakaz zapłaty lub wyrok? Chcesz skierować sprawę do komornika, a nie wiesz jak?

 

Adwokat z chęcią pomoże w dochodzeniu należności w Niemczech

 

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika z Niemiec.

Kancelaria adwokacka adw. Ewy Wąsowicz prowadzi sprawy kompleksowo, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i w Niemczech, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować.

Kontakt:

tel. +48 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.