Podstawowe terminy prawne

Terminy prawne - omówienie łatwym słowem

Język prawniczy nie jest łatwym językiem, postaramy się go przybliżyć podstawowe terminy prawne swobodnym językiem.

 

Kluczowe terminy prawne w dostępnym języku dla każdego

 

Adwokat jest ekspertem prawnym, który pracuje dla Ciebie i pomaga Ci bronić Twoich praw zarówno w sądzie, jak i poza sądem.

Powód wnosi sprawę do sądu.

Pozwany jest tym, przeciwko któremu wniesiono sprawę.

Postępowanie cywilne to zwykle spór między dwiema stronami.

Postępowanie sądowo-administracyjne to spory prawne między osobą a państwem.

Postępowanie karne to proces, w ramach którego ustala się okoliczności popełnienia przestępstwa.

 

W postępowaniu karnym spotykamy się z:

 

  • śledczy (funkcjonariusz, zwykle policjant), który bada okoliczności przestępstwa, próbując dowiedzieć się, kto popełnił przestępstwo,
  • prokurator, który prowadzi postępowanie przygotowawcze, oskarża i występuje w sądzie w charakterze strony,
  • sędzia, którego rolą jest wymierzanie sprawiedliwości.
  • Oskarżony to osoba, która została specjalnie oskarżona o popełnienie określonego przestępstwa.
  • Podejrzany to osoba, która została zatrzymana jako podejrzany o popełnienie przestępstwa lub jest podejrzana o popełnienie przestępstwa.
  • Ofiara to osoba, która poniosła szkodę fizyczną, majątkową lub moralną w wyniku przestępstwa lub czynu bezprawnego.

 

Sąd rozpoznaje sprawę, prowadzi postępowanie sądowe i wydaje postanowienie.

Odszkodowanie za szkody - prawnik może doradzić poszkodowanemu, o jakie odszkodowanie ma dochodzić i co robić.

Terminy - Wiele działań ma określone terminy, dlatego bardzo ważne jest, aby prawnik mógł udzielić Ci porady na czas. Czasami godzinna konsultacja z prawnikiem pozwala uniknąć późniejszych wyższych kosztów usług prawnych. Często jest za późno na kontakt z prawnikiem.