Komornik w Belgii

Belgia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik w Belgii – w przypadku braku spłaty zadłużenia przez dłużnika należności wynikającej z orzeczenia sądu tudzież wyroku, nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty czy innego orzeczenia wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne u Komornika sądowego w Belgii.

 

Komornik w Belgii  - wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

Komornik przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego czyli przed zastosowaniem środków przymusu przeciwko dłużnikowi, zgodnie z belgijska ustawa o sadach powszechnych i postępowaniu sadowym,  muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • istnienie tytułu wykonawczego
  • doręczenie tytułu wykonawczego
  • wystosowanie wezwania do zapłaty
  • roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym musi byc pewne, wymagalne i dotyczyć ściśle określonej kwoty.

 

Celem wszczęcia egzekucji komorniczej niezbędny jest tytuł egzekucyjny wraz ze stwierdzeniem wykonalności czy też europejskim tytułem egzekucyjnym  - art. 1386 kodeksu postępowania cywilnego.

 

W Belgii uznawanymi tytułami egzekucyjnymi są:

  • orzeczenie sadu np. wyrok, nakaz zapłaty, europejski nakaz zapłaty i inne,
  • ugoda sadowa,
  • orzeczenie sadu arbitrażowego,
  • akt notarialny
  • akt administracyjny, któremu ustawa nadaje charakter tytułu egzekucyjnego

 

Wniosek egzekucyjny w Belgii

 

Komornik w Belgii działa na wniosek wierzyciela, zatem należy skierować określony prawem belgijskim wniosek o egzekucję komorniczą. Komornik prowadzi egzekucję poprzez zajęcie i licytację rzeczy ruchomych i nieruchomości będących własnością dłużnika, jak również wierzytelności przypadających mu.

 

Egzekucja komornicza w Belgii – ile kosztuje?

 

Wynagrodzenie komornika sadowego w Belgii zawiera miedzy innymi opłaty sesyjne, opłaty stale, koszty, opłaty stosunkowe itd. Obejmuje również wynagrodzenie, jakie komornik sadowy ma prawo pobierać za podejmowane czynności, z drugiej strony zwrot ponoszonych przez niego wydatków. Najczęściej podobnie jak w Polsce komornik wzywa wierzyciela o zaliczkę na poczet wydatków w toku prowadzonego postępowania (art. 4, AR). Oczywiście wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zwrotu tej opłaty.

 

Przedawnienie należności w Belgii

 

Termin przedawnienia należności w Belgii, co do zasady orzeczenia sądowe podlegają ogólnemu terminowi przedawnienia wynoszącemu 10 lat.

 

Komornik w Belgii – pomoc adwokata

 

W przypadku, gdy kontrahent z Belgii nie reguluje należności na czas, adwokat będzie nieodzowny.

 

Posiadasz tytuł wykonawczy? Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika w Estonii.

Kancelaria podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, analizujemy ją pod kątem możliwości odzyskania należności i określamy możliwości w jaki sposób należy działać aby skuteczność była jak największa. Proponujemy kompleksową usługę windykacyjną na każdym etapie. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i w Belgii, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować. Współpracujemy z adwokatami z Belgii.