Komornik Estonia

Estonia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Organem egzekucyjnym w Estonii jest komornik sądowy zwany kohtutäiturid , który ma za zadanie zaspokojenie roszczeń wierzyciela zgodnie z tytułem wykonawczym (Europejski nakaz zapłaty, Europejski tytuł egzekucyjny itp.)  z majątku dłużnika.

 

 

Komornik w Estonii  - wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

Komornik sądowy w Estonii wszczyna i przeprowadza postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika na wniosek wierzyciela i w oparciu o tytuł wykonawczy – wyrok, nakaz itp

Egzekucja komornicza może być przeprowadzona z ruchomości i nieruchomości oraz z praw majątkowych dłużnika.

 

Przedawnienie należności w Estonii

 

Termin przedawnienia należności w Estonii uznanych prawomocnym wyrokiem sądu oraz roszczeń wynikających z ugody sądowej lub z tytułu wykonawczego innego rodzaju wynosi dziesięć lat. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienia się wyroku lub wydania dowolnego innego tytułu wykonawczego.

Termin przedawnienia roszczenia o świadczenie okresowe wynosi trzy lata.

 

Komornik w Estonii – pomoc adwokata

 

Dłużnik z Estonii nie płaci? Masz tytuł wykonawczy? Chcesz skierować sprawę do komornika, a nie wiesz jak?

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika w Estonii.

Szukasz kancelarii, która się przeprowadzi kompleksowo postępowanie przeciwko dłużnikowi, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce lub w Estonii, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować. Współpracujemy z adwokatami z Estonii.