Przedawnienie należności - przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia należności. Nie wiesz czy twoje należności od dłużników czy też wierzytelności do zapłaty uległy przedawnieniu? Jak przerwać bieg przedawnienia należności, aby dalej móc windykować należność? Postaramy się wyjaśnić w tym wpisie. Oczywiście każda sprawa może być inna, zatem dobrze jest zweryfikować dokładnie swoją konkretną sprawę aby rozwiać wszystkie wątpliwości.

 

 

 

Postaramy się przedstawić Państwu następujące zagadnienia:

  • Przedawnienie należności
  • przerwanie biegu przedawnienia,
  • zawieszenie biegu przedawnienia,
  • skutki przerwania i zawieszenia przedawnienia.

 

Przedawnienie należności

 

Przedawnienie należności oznacza, że wierzyciel ma ograniczone możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem. Po upływie terminu przedawnienia, dłużnik ma prawo podnieść sprzeciw, że minął odpowiedni, określony w ustawie czas i zobowiązanie jest przedawnione. Przedawnienie roszczenia oczywiście nie zwalnia dłużnika przed zapłatą należności. Wierzyciel w dalszym ciągu ma prawo go żądać, ale ma mniejsze możliwości.

 

Przerwanie biegu przedawnienia należności

 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia czyli inaczej termin przedawniania zaczyna biec na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia można dokonać przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, podjęta bezpośrednio w celu odzyskania lub zabezpieczenia roszczenia. Można również przerwać bieg przedawnienia należności przez podpisanie z dłużnikiem ugody, umowy w której zostanie oznaczona wierzytelności i terminy. Dłużnik przerwie termin w przypadku, gdy zwróci się do wierzyciela pisemnie o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na tym, że przez pewien czas termin ten nie rozpoczyna biegu, a jeśli został już rozpoczęty, to bieg ten ulega wstrzymaniu na okres, który nie będzie wliczany do terminu przedawnienia.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia może przydarzyć się w przypadku wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej wierzyciel nie może ich dochodzić należności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. stan klęski żywiołowej, wojna, zamieszki, czy też w przypadku epidemii). Zawieszenie takiego terminu trwa przez czas występowania przeszkody.

W uproszczeniu w przypadku zawieszenia można stwierdzić, że okres przedawnienia „przedłuża się” o okres zawieszenia możliwości dochodzenia należności.

Podsumowując, przerwanie biegu terminu przedawnienia daje najczęściej dłuższy okres dochodzenia należności od dłużnika niż zawieszenie terminu przedawnienia, zawieszenie takiego przedawnienia występuje dość rzadko. Główną konsekwencją przerwania biegu terminu przedawnienia jest rozpoczęcie na nowo jego biegu.

Należy pamiętać iż w przypadku długów bardzo ważnym jest parametr czasu, im szybciej rozpoczną Państwo działania windykacyjne tym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności, nie warto czekać do przedawnienia należności.

Masz pytania? Skonsultuj swoją sprawę z Adwokatem - skontakuj się z nami.