IPN odszkodowania

IPN - Odszkodowania

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Ma za zadanie podjęcie działań w celu zadośćuczynienia osobom represjonowanym. Zgodnie z zapisami w ustawie o IPN

„powinności zadośćuczynienia wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka”.

 

 

IPN – Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Represjonowanych w okresie stalinizmu, komunizmu, PRL.

 

Prawa osób, które w okresie PRL ucierpiały z powodu działalności niepodległościowej o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zostały określone w szczególności w następujących ustawach:

  • kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.), zwany dalej k.k.,
  • kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.), zwany dalej k.p.k.,
  • ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o IPN.

Różnego rodzaju uprawnienia związane z możliwością unieważnienie niesprawiedliwego wyroku wydanego przez sądownictwo komunistyczne, a także uzyskanie w związku z tym odszkodowania i zadośćuczynienia znalazły swoje miejsce w ustawie tzw. Lutowej z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. 1991, nr 34, poz. 149 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą unieważnieniową.

 

IPN – Odszkodowania za zbrodnie komunistyczne – Jakie?

 

Zbrodniami komunistycznymi są przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy państwa w okresie stalinizmu, komunizmu (min.  funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa, żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, działaczy państwowych oraz osoby z kierownictwa PZPR, a także funkcjonariuszy radzieckiego NKWD) w okresie od 17 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. (art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o IPN).

 

Do zbrodni komunistycznych zaliczamy m.in.:

  • zabójstwo,
  • znęcanie się fizyczne i psychiczne,
  • bicie w toku zatrzymania,
  • bezpodstawne aresztowanie i skazanie przez sąd lub kolegium do spraw wykroczeń,
  • zwolnienie z pracy z przyczyn politycznych, religijnych itp.

 

Represjonowany został zamordowany - jakie uprawnienia przysługują rodzinie?

 

Jeżeli w okresie stalinizmu, komunizmu czy też w związku z wystąpieniami wolnościowymi w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Szczecin), w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. lub podczas tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983–1989 pokrzywdzony poniósł śmierć na skutek działań milicji, wojska jak i innych organów aparatu bezpieczeństwa, to wówczas jego małżonkowi, własnemu i przysposobionemu dziecku, rodzicom przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za tą zbrodnie.

 

IPN – Odszkodowania dla Represjonowanych – Pomoc Adwokata

Masz pytania dotyczące dochodzenia odszkodowań za działalność niepodległościową skontaktuj się z naszą kancelarią. Specjalizujemy się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania dla osób represjonowanych oraz ich dzieci.

Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

 

IPN (Instytut Pamięci Narodowej) oddziały:

 

IPN Oddział w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok

 

IPN Delegatura w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

 

IPN Oddział w Gdańsku

ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia

 

IPN Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

IPN Oddział w Katowicach

ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

 

IPN Delegatura w Kielcach

al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

 

IPN Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin

 

IPN Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

 

IPN Oddział w Lublinie

ul. Wieniawska 15, 20-071 Lublin

 

IPN Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź

 

IPN Delegatura w Olsztynie

ul. Partyzantów 87, 10-273 Olsztyn

 

IPN Delegatura w Opolu

ul. Oleska 31, 45-052 Opole

 

IPN Oddział w Poznaniu

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań

 

IPN Oddział w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

 

IPN Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

 

IPN Oddział w Szczecinie

ul. Piotra Skargi 14, 71-422 Szczecin

 

IPN Oddział w Warszawie

plac Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

 

IPN Oddział we Wrocławiu

ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław

 

 

Przygotowane przy udziale materiałów z IPN