Komornik Litwa

Litwa - Komornik - Postępowanie egzekucyjne

Komornicy na Litwie na wniosek wierzyciela mają zgodnie z obowiązującym prawem podjąć środki egzekucyjne w celu wykonania orzeczenia niewykonanego w dobrej wierze.

 

Egzekucja komornicza na Litwie

 

Egzekucja należności poprzez komornika sądowego na Litwie reguluje część VI Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej (Kodeks Cywilny „Postępowanie egzekucyjne”).

 

Egzekucja komornicza - wniosek egzekucyjny

 

Zgodnie z obowiązującym prawem na Liwie w celu wszczęcia egzekucji komorniczej należy złożyć wniosek do komornika sądowego wraz z tytułem wykonawczym skutecznym na terenie Litwy.

 

Komornik na Litwie

 

Jakie środki egzekucyjnie może podjąć komornik?

  • zajęcie środków i majątku lub praw majątkowych dłużnika;
  • windykacja z majątku dłużnika i należności będących w posiadaniu osób trzecich
  • zajęcie dokumentów potwierdzających prawa dłużnika;
  • zajęcie należności z wynagrodzenia, emerytury, stypendium lub innych dochodów dłużnika;
  • zarządzanie majątkiem dłużnika i wykorzystanie wpływów do odzyskania należności;
  • zobowiązanie dłużnika do podjęcia pewnych działań lub powstrzymania się od nich;
  • kompensowanie kwot możliwych do odzyskania;
  • inne środki przewidziane prawem.

 

Termin przedawnienia należności na Litwie

 

Tytuły egzekucyjne na podstawie orzeczeń sądowych mogą zostać poddane wykonaniu w ciągu dziesięciu lat od wejścia w życie orzeczenia sądu.

 

Komornik na Litwie – pomoc adwokata

 

Dłużnik z Litwy nie płaci? Masz tytuł wykonawczy? Chcesz skierować sprawę do komornika, a nie wiesz jak?

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika na Litwie.

Szukasz kancelarii, która się wszystkim zajmie kompleksowo, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i na Litwie, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować.