Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Irlandii

Irlandia - Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w irlandzkim prawie jest procesem prawnym, który jest nadzorowany przez High Court (Sąd Okręgowy w Irlandii) a dokładniej przez syndyka masy upadłościowej.

Upadłość w Irlandii

czyli inaczej niewypłacalność osób fizycznych regulują ustawa o upadłości z 1988 r. oraz ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z lat 2012–2015 (ustawa o niewypłacalności osób fizycznych).

Nadzór nad wszystkimi postępowaniami w związku z niewypłacalnością osób fizycznych, w tym nad postępowaniem upadłościowym, sprawuje Służba ds. Niewypłacalności w Irlandii (Insolvency Service of Ireland, ISI) – niezależny organ ustawowy powołany w 2013 r., działający przy Departamencie Sprawiedliwości i Równości (Department of Justice and Equality).

Postępowanie upadłościowe ma na celu podział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby ich roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W Irlandii osoby fizyczne (w tym spółki osobowe) wszczynają postępowanie w związku z niewypłacalnością. Oczywiście także wierzyciele mogą wszcząć postępowanie upadłościowe przeciwko dłużnikowi poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z własnej inicjatywy.

 

Jakiego dłużnika uznaje się za niewypłacalnego?

Podstawową przesłanką wszczęcia postępowania w związku z niewypłacalnością osoby fizycznej jest stan niewypłacalności dłużnika, tzn. dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie wymagalności.

 

Jakie wierzytelności mogą być zgłoszone do masy upadłości dłużnika?

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym oznacza dług dłużnika oparty na podstawie prawnej, która zaistniała przed wszczęciem postępowania upadłościowego.

 

Składniki majątku objęte postępowaniem upadłościowym

Od dnia ogłoszenia upadłości dłużnika wszystkie składniki jego majątku stanowiące własność upadłego przechodzą na syndyka (oznacza to, że od tej pory syndyk jest właścicielem wszystkich składników masy upadłości). Składniki objęte kuratelą syndyka:

  • środki pieniężne;
  • rachunki w instytucjach finansowych, w tym rachunki bieżące, oszczędnościowe, inwestycyjne itp.;
  • wszystkie grunty i budynki, również te, które uznaje się za miejsce zamieszkania małżonków;
  • maszyny, sprzęt, narzędzia pracy, meble, artykuły i urządzenia gospodarstwa domowego;
  • wszystkie pojazdy;
  • emerytury i renty (z pewnymi wyjątkami), produkty inwestycyjne, akcje i udziały;
  • stany magazynowe wszelkich przedsiębiorstw, które upadły prowadzi w imieniu własnym lub w ramach spółki osobowej;
  • wierzytelności upadłego.

 

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w Irlandii?

Aby uzyskać prawo do zaspokojenia wierzytelności odnoszącej się do postępowania upadłościowego wierzyciel zgłasza ją na piśmie (zgłoszenie wierzytelności). Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym należy doręczyć syndykowi masy upadłości nie później niż w przewidzianym terminie zgłoszenia. Oczywiście muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem i językiem w konkretnym kraju.

 

Nasza kancelaria specjalizuję się w dochodzeniu należności na terenie Irlandii. Możemy również zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w kraju jak i zagranicą. Proponujemy wstępną analizę Twoją sytuacji, w  celu znalezienia optymalnego rozwiązanie – postaramy  się uratować Twoją firmę.

 

Dłużnik z Irlandii nie płaci?

Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń +48 71 707 27 27

Wstępna weryfikacja sprawy windykacyjnej w naszej kancelarii jest oczywiście bezpłatna, poufna i niezobowiązująca do zawarcia umowy. Skorzystaj bez ryzyka.

 

Windykację należności prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy