Odszkodowanie dla żołnierzy wyklętych i ich rodzin

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne  był to antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla żołnierzy wyklętych i ich rodzin od Państwa polskiego.

Nasza kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski, na każdym etapie sprawy, począwszy od kompletowania dokumentów, uzyskiwania odpowiednich dokumentów służących postępowaniu, aż do przeprowadzenia kompleksowo zastępstwa prawnego w procesie.

Wstępna analiza spraw o odszkodowanie dla żołnierzy wyklętych i ich rodzin jest oczywiście bezpłatna. Masz pytania skontaktuj się z nami: tel.: +48 726 670 454 lub +48 71 707 27 27 a także email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy należy Ci się odszkodowanie za represje komunistyczne - sprawdź TU.

Czy żołnierzom wyklętym i ich rodzinom należy się odszkodowanie?

Krzywdy i represje jakie dotknęły żołnierzy wyklętych i ich rodziny, którzy poświęcili swoje zdrowie, kariery, życie rodzinne angażując się w działalność niepodległościową skierowaną przeciwko władzom komunistycznym i sowietyzacji Polski w większości przypadków nie doczekały się godziwego zadośćuczynienia, zatem oczywiście że należy się odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie jak nie dla żołnierzy wyklętych to dla ich rodzin

Uprawnienia dotyczące odszkodowań za represje obejmują okres począwszy od 01.01.1944r. do 1989 r..

 

Odszkodowanie dla żołnierzy wyklętych i ich rodzin - czy się należy?

O odszkodowanie dla żołnierzy wyklętych czyli osób represjonowanych mogą ubiegać się wszystkie osoby, które w czasach komunizmu w Polsce były niesłusznie skazane bądź internowane przez reżim komunistyczny. Zadośćuczynienie od Skarbu Państwa należy się osobom represjonowanym w tym żołnierzom wyklętym, a w przypadku ich śmierci, uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci lub rodziców. W związku z tym krzywdy wyrządzone w okresie komunizmu nie znikają wraz ze śmiercią osoby represjonowanej.

 

Kilka faktów na temat organizacji niepodległościowych w okresie powojennym.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii, gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej, na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i w konsekwencji ostateczne uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce. Po masowych ujawnieniach (76 774 osoby) w trakcie powyborczej amnestii, w związku z załamaniem się oczekiwań na interwencję mocarstw, antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po 1947 nie więcej niż dwa tysiące osób

Żołnierze wyklęci - Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK. (https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci)

 

Organizacje niepodległościowe działające na terenie Polski
 1. Armia Krajowa
 2. Armia Krajowa Obywatelska
 3. Armia Polska w Kraju
 4. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
 5. Konspiracyjne Wojsko Polskie
 6. Narodowe Siły Zbrojne
 7. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
 8. NIE
 9. Ruch Oporu Armii Krajowej
 10. Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
 11. Wolność i Niezawisłość
 12. Wolność i Sprawiedliwość

 

Represje NKWD i bezpieki

Sierpień 1944 – żołnierze Armii Czerwonej w zajętym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku, działał tam już obóz NKWD na Majdanku, wykorzystujący infrastrukturę niemiecką

W Rzeszowskiem w 1944 roku wśród bagien Kraskowa Włodawskiego NKWD zorganizowało obozy koncentracyjne dla oficerów Armii Krajowej i działaczy polskich z okresu okupacji niemieckiej. Pod Siedlcami w miejscowości Kruślin NKWD zorganizowało obóz koncentracyjny dla aresztowanych działaczy polskich, których umieszczono w dołach o głębokości 8 m i powierzchni 2 na 2 m, gdzie woda sięgała do kolan.

Ocenia się, że między listopadem 1944 roku a majem 1945 roku do obozów pracy na Syberii trafiło przynajmniej 50 tysięcy Polaków, a przynajmniej dwukrotnie więcej znalazło się w obozach utworzonych w Polsce.

W Lubartowie pod Lublinem jest obóz dla oficerów AK oraz oficerów armii Żymierskiego, którym udowodniono przynależność do AK, lub inne „przestępstwa” polityczne. W obozie jest około sześć tysięcy oficerów. Obóz jest kierowany i dozorowany przez NKWD. Warunki higieniczne, odżywianie i traktowanie fatalne. Co kilka dni wywozi się większą partię więźniów w niewiadomym kierunku.

Raport płk Jana Zientarskiego do gen. Leopolda Okulickiego z 21 lutego 1945 roku,

Berlingowcy i NKWD stosują niesłychany terror do ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7.3. spalono wieś Guty, pow. Ostrów Mazowiecki. Ludność wymordowano. Dzieci i kobiety żywcem rzucano w ogień.

Raport Komendanta Okręgu Białystok do Naczelnego Wodza w Londynie, 2 maja 1945 roku,

Rząd lubelski i NKWD walczą bezwzględnie z każdym, kto nie współpracuje. Terror wzmaga się, przepełnione więzienia. Liczne obozy koncentracyjne. Największe: Rembertów, Sikawa koło Łodzi i Mysłowice.

Raport płk Jana Rzepeckiego do Centrali, 3 maja 1945 roku,

Dnia 28.V, do obozu w Rembertowie przywieziono ok. 100 więźniów politycznych z Białegostoku. Obecnie w obozie umiera z głodu 13–15 osób dziennie. Ciała chowa się w lesie, na mogiłach sadzi się drzewa, by nie było śladu.

Depesza do Centrali komendanta Obwodu Mińsk Mazowiecki kpt. Walentego Sudy, nadana 1 lipca 1945 roku

NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową podstępnymi metodami. Już w 1945 roku po aresztowaniu Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” utworzono tzw. Centralną Komisję Likwidacyjną AK. „Radosław” zwrócił się do byłych żołnierzy Armii Krajowej z apelem o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. Była ona jednak podwójnym oszustwem – nie dość że obiecywała „łaskę”, mimo iż żołnierze AK nie popełnili przestępstw przeciwko narodowi, to jeszcze ubecy mieli tajną instrukcję, by ujawniających się AK-owców po ich ewidencji „internować i odosobnić”. W 1945 roku ujawniło się ok. 50 tys. żołnierzy podziemia. Taktykę tę powtórzono również w amnestii z 1947 roku, ujawniło się wtedy 76 774 osób. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcia do osób nadal prowadzących walkę.

Wiarołomne obietnice, groźby i tortury bezpieki okazały się główną bronią w walce z dowództwem antykomunistycznego podziemia. I Zarząd WiN pojmano, gdy szef Departamentu Śledczego MBP Józef Różański obiecał aresztowanej kurierce Emilii Malessie, że nikomu nic się nie stanie. Kurierka natychmiast podjęła próby interwencji, domagając się dotrzymania umowy i uwolnienia ujawnionych przez nią żołnierzy podziemia, ale nie przyniosło to żadnego skutku. W 1949 roku w akcie protestu i rozpaczy popełniła samobójstwo. Aresztowany prezes I Zarządu WiN Jan Rzepecki, mimo iż krytykował Jana Mazurkiewicza, zawierzywszy gwarancjom śledczych MBP o nierepresjonowaniu ujawnił wszystkich swoich współpracowników i nawoływał do ujawnienia się pozostałych członków WiN-u.

Również szef IV Zarządu WiN podpułkownik Łukasz Ciepliński został zmuszony torturami i obietnicami do zdekonspirowania współpracowników. Po likwidacji IV zarządu UB utworzyło w ramach operacji Cezary fikcyjny V Zarząd WiN, którego głównym celem była dezinformacja wywiadów zachodnich.

W sumie zdaniem prof. Jana Żaryna ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40. i na początku 50. ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

Informację pobrano z Wikipedii.