Szwecja – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności

Postępowanie upadłościowe w Szwecji służy rozwiązaniu w sposób kompleksowy problemów finansowych dłużnika w związku z jego niewypłacalnością, z udziałem wszystkich wierzycieli.

Upadłość inaczej – konkurs ma za zadanie w formie przymusowej, zaspokoić wierzycielu upadłego. Wszyscy wierzyciele dłużnika mają możliwość w określonym stopniu zostać zaspokojeni z całego majątku dłużnika. Sąd rejonowy (tingsrätt) jest właściwy w zakresie rozpatrywania wniosków o ogłoszenie upadłości, Sąd określa sposób podziału masy upadłości lub konieczność weryfikacji wierzytelności jakie są zgłaszane przez wierzycieli. Postępowanie upadłościowe można wszcząć zarówno wobec osób prawnych, jak i fizycznych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub wierzyciel.

 Upadłość w Szwecji

Ogłoszenie upadłości dłużnika

Po wydaniu postanowienia  dłużnik traci kontrolę nad wszystkimi składnikami majątku. Dłużnik nie może zaciągać żadnych zobowiązań, które mogłyby wchodzić w zakres postępowania upadłościowego. Sąd rejonowy według siedziby dłużnika powołuje syndyka (förvaltare), który w toku postępowania upadłościowego reprezentuje masę upadłości.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Szwecji

Postępowania upadłościowe w Szwecji można podzielić na dwie kategorie: postępowania upadłościowe z weryfikacją wierzytelności (bevakning) i postępowania upadłościowe bez weryfikacji wierzytelności. W postępowaniu należy zgłosić wyłącznie te wierzytelności, które powstały przed datą wydania postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego. Wierzyciele muszą zgłosić swoje wierzytelności na piśmie w wyznaczonym terminie, najczęściej ten termin wynosi od 4 do 10 tygodni. Należy uważać ponieważ jeżeli wierzyciel nie przedstawi lub błędnie przedstawi dowód potwierdzający przysługującą mu wierzytelność, traci możliwość otrzymania płatności z majątku objętego postanowieniem o podziale masy upadłości.

Zakończenie postępowania upadłościowego – skutki

W przypadku osoby fizycznej ogłoszenie upadłości nie zwalnia z obowiązku spłaty długów. Niespłacone długi nie podlegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli chodzi o osobę prawną w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego spółka zostaje zlikwidowana – rozwiązana, zatem wierzyciele nie mają możliwości dochodzenia należności z majątku spółki.

 

Rejestr dłużników – upadłości w Szwecji

W Szwecji informację o upadłości są mocno rozproszone. Szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek zarządza kilkoma rejestrami zawierającymi informacje o wpisanych do nich spółkach, nie prowadzi jednego spójnego rejestru osób fizycznych i prawnych. 

Rejestr zawiera dane na temat spółek, osób fizycznych oraz podmiotów znajdujących się na różnych etapach upadłości.

W rejestrze upadłości możemy znaleźć następujące informację:

  • data wszczęcia postępowania upadłościowego
  • nazwa właściwego sądu
  • nazwa, adres oraz numer rejestru /osobisty numer kodowy podmiotu
  • etap postępowania
  • nazwisko/nazwa i adres powiernika.

Informacje o upadłości przechowuje się w rejestrze przez okres pięciu lat.

 

Problem z dłużnikiem ze Szwecji - Współpraca z kancelarią adwokacką

Poprawne przygotowanie i zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące dochodzenia należności z Szwecji. Proponujemy działania prewencyjne tj. weryfikację kontrahentów, windykację przed sądową czyli polubowną, przeprowadzenie postępowania sądowego i oczywiście skierowanie sprawy do konkretnego Komornika sądowego w celu egzekucji przymusowej. Oczywiście reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych.  


Zapraszamy do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego +48 71 707 27 27