Komornik we Włoszech

Włochy – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik we Włoszech

Egzekucja komornicza we Włoszech to nic innego jak przymusowe wykonanie orzeczeń sądu i innych tytułów egzekucyjnych w przypadku gdy dłużnik nie wypełni swoich zobowiązań dobrowolnie.

 

Egzekucja komornicza we Włoszech

Dochodzenie przymusowe roszczeń we Włoszech można prowadzić zarówno w przypadku zobowiązań finansowych i obowiązku wydania ruchomości lub nieruchomości. Koniecznym warunkiem wszczęcia egzekucji komorniczej jest posiadanie tytułu egzekucyjnego wskazującego prawo, które jest „pewne, dotyczy określonej kwoty i jest wymagalne” (certo, liquido ed esigibile) (art. 474). Komornik ma obowiązek wykonać tytuł egzekucyjny - wyrok, nakaz sądowy, weksel, walidację eksmisji, dekret o przeniesieniu itp.

Komornik we Włoszech przed wszczęciem egzekucji należy doręczyć dłużnikowi tytuł egzekucyjny, który musi być opatrzony klauzulą wykonalności zgodnie z art. 475 kodeksu postępowania cywilnego, oraz nakazu wykonania (precetto), który to ma zawierać nakaz spełnienia przez dłużnika obowiązków określonych w tytule wykonawczym, a termin ten musi wynosić przynajmniej  10 dni, nakaz ten musi również posiadać pouczenie, że niezastosowanie się do tego nakazu będzie skutkowało przymusową egzekucją zgodnie z art. 480 kodeksu postępowania cywilnego. Na tym etapie obowiązuje przymus adwokacki.

 

Jakie składniki majątku może zająć komornik?

Egzekucję komornicza u Komornika we Włoszech może zostać przeprowadzona z:

  • ruchomości,
  • nieruchomości,
  • wierzytelności i ruchomości dłużnika znajdujących się u osób trzecich,
  • udziałów/akcji w spółkach.

 

Komornik we Włoszech - Wniosek egzekucyjny do Komornika

Komornik sądowy działa na wniosek wierzyciela. We wniosku należy wnieść o czynności jakie mają zostać wykonane w celu egzekucji roszczeń o jakie występujemy przeciwko dłużnikowi.

 

Postępowanie egzekucyjne u Komonika we Włoszech - Współpraca

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w windykacji należności we Włoszech, prowadzimy postępowania na każdym etapie, począwszy od windykacji miękkiej tj. polubownej, poprzez przeprowadzenie sprawy sądowej o nakaz zapłaty, wyrok, europejski nakaz zapłaty itp., kierujemy sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego do określonego prawem Komornika we Włoszech, a w przypadku upadłości dłużnika, możemy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym jak również nadzorować cały ten proces.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszymi prawnikami opisz swój problem i wyślij emaila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel: +48 71 707 27 27