Koszty komornicze w Holandii

Jakie są pobierane opłaty za prowadzenie egzekucji należności u Komornika w Holandii? Kto je pokrywa czy wierzyciel czy dłużnik? Od czego zależą koszty egzekucji? – z takimi pytaniami bardzo często zwracają się do nas wierzyciele, dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na nie.

Komornik  w Holandii prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego wyroku sądu, nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności lub stwierdzeniem wykonalności i oczywiście europejskim tytułem egzekucji.

 

Koszty komornicze w Holandii

Opłaty egzekucyjne w Niderlandach są tak samo jak w Polsce, zależne od poczynionych działań przez Komornika, jednoznacznie nie można ich określić, zależą od wielu czynników. W pierwszej kolejności Komornik jest zobowiązany do wezwania dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności w przeciągu 2 dni. W przypadku gdy dłużnik nie zapłaci, rozpoczyna procedury związane z przymusowym postępowaniem egzekucyjnym.

 

Kto pokrywa koszty egzekucji komorniczej w Holandii?

Komornik może wezwać wierzyciela do zaliczki na wydatki komornicze, ale  to dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty egzekucji.. Komornik ustala koszt egzekucji zgodnie z ustawą i wzywa dłużnika do ich uregulowania.

 

Egzekucja komornicza w Holandii - Pomoc Adwokata

Jeżeli masz kontretne pytania, skontatuj się z naszą kancelarią postaramy się pomóc. Specjalizujemy się w dochodzeniu należności zagranicznych.