Upadłość w Estonii

Estonia – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności

Upadłość estońskiego dłużnika ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika poprzez jego sprzedaż lub przywrócenie przedsiębiorstwu dłużnika zdolności regulowania zobowiązań.

W Estonii mamy do czynienia z kilkoma rodzajami upadłości: postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne (w przedmiocie restrukturyzacji przedsiębiorstwa) oraz postępowanie w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia.

Upadłość w Estonii

Celem postępowania upadłościowego jest zabezpieczenie interesów i ochrona praw przedsiębiorców, wierzycieli i osób trzecich. Postępowanie upadłościowe można wszcząć wobec osób prawnych, jak i wobec osób fizycznych, niezależnie od tego, czy dana osoba fizyczna jest przedsiębiorcą. Upadłość oznacza niewypłacalność dłużnika stwierdzona określonym postanowieniem sądu. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli ze względu na swoją sytuację finansową.

 

Kto może złożyć wniosek o upadłość dłużnika?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub wierzyciel.

W Estonii ogłoszeniu upadłości jest niezwłocznie publikowane w dzienniku urzędowym (Ametlikud Teadaanded).

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Estonii

Wierzyciele mają obowiązek zgłosić syndykowi wszystkie swoje wierzytelności wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od ich podstawy czy terminów wymagalności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia zawiadomienia o upadłości w dzienniku urzędowym. Wierzytelność należy zgłosić syndykowi, składając pisemne oświadczenie (zgłoszenie wierzytelności). Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty stanowiące dowód na poparcie okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu. Po zgłoszeniu wierzytelności Syndyk jest zobowiązany zweryfikować poprawność zgłoszenia wierzytelności jak i roszczenia które się zgłasza. Należy pamiętać iż za poprawność przygotowanego wniosku i prawidłowości informacji dotyczących roszczenia odpowiada Wierzyciel.

 

Weryfikacja dłużnika z Estonii

W Estonii weryfikuje się kontrahentów w Estońskim rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera jednak informacje dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek jak również w estońskich ogłoszeniach urzędowych (Ametlikud Teadaanded). Mamy możliwość również weryfikować kontrahentów w prywatnych rejestrach dotyczących windykacji należności.

 

Współpraca z kancelarią adwokacką

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące dochodzenia należności z Estonii. Proponujemy działania prewencyjne tj. weryfikację kontrahentów, windykację przed sądową czyli polubowną, przeprowadzenie postępowania sądowego i oczywiście skierowanie sprawy do konkretnego Komornika sądowego w celu egzekucji przymusowej. Oczywiście reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych.  

Masz problem z dłużnikiem z Estonii?


Zapraszamy do kontaktu mailowego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego +48 71 707 27 27 z naszą kancelarią.