Szwecja – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik w Szwecji  podlega prawnie utsökningsbalken - kodeksowi postępowania egzekucyjnego. Warunkiem rozpoczęcia egzekucji komorniczej przez służbę komorniczą - Kronofogdemyndigheten jest istnienie wyroku, nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego, ale nie tylko...

Komornik może wystąpić w imieniu wierzyciela do szwedzkich dłużników z żądaniem związanymi z przeterminowanymi zobowiązaniami finansowymi, niezapłaconymi fakturami, itp., zatem możliwe jest podjęcie przez ten urząd egzekucji zaległej należności, bez procesu sądowego, oczywiście wszystko zależy od konkretnej sprawy.

Dłużnik w Szwecji pod rygorem odpowiedzialności karnej ma obowiązek przekazania szczegółowych informacji dotyczących składników swojego majątku oraz potwierdzić w wykazie lub w toku przesłuchania przez Komornika.

 

Komornik w Szwecji

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny pisemny musi zawierać:

 • określenie organu egzekucyjnego do jakiego jest kierowany,
 • dane stron postępowania wierzyciela i dłużnika z dokładnymi adresami siedziby lub zamieszkania
 • określenie kwoty zadłużenia i z czego wynika
 • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika/przedstawiciela prawnego;

 

Jakie składniki majątku może komornik zająć a jakie nie mogą podlegać egzekucji?

Zajęciu komorniczemu mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do każdego rodzaju składników majątku. W przypadku osób fizycznych  ograniczenia mają artykuły pierwszej potrzeby (beneficieegendom).

Komornik może zająć:
 • ruchomości (np. samochody, łodzie i inne rzeczy)
 • składniki majątku takie jak należności na kontach bankowych oraz prawa użytkowania lub udziały spadkowe
 • wynagrodzenie, świadczenia rentowe lub emerytalne itd.
Składniki majątku nie podlegające zajęciu w egzekucji:
 • odzież i inne rzeczy przeznaczone do użytku osobistego dłużnika o określonej rozsądnej wartości;
 • art. gospodarstwa domowego i inne urządzenia wykorzystywane do prowadzenia i utrzymywania gospodarstwa domowego; meble,
 • narzędzia i inne urządzenia niezbędne do utrzymania lub szkolenia zawodowego;
 • części wynagrodzenia w kwocie niezbędnej dłużnikowi do utrzymania siebie i swojej rodziny.

Oczywiście tak jak i w Polsce, w Szwecji wierzytelności  wynikające z tytułu świadczeń alimentacyjnych mają pierwszeństwo przed innymi wierzytelnościami, są w pierwszej kolejności  zaspokajane.

 

Egzekucja komornicza w Szwecji - współpraca z adwokatem

Jeżeli masz pytania dotyczące postępowania egzekucyjnego w Szwecji, czy też szukasz kancelarii, która się wszystkim zajmie kompleksowo, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i Szwecji, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować.