Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

W kwietniu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy lutowej (rehabilitacyjnej), tj. „Ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego."

ODSZKODOWANIA DLA DZIECI OSÓB REPRESJONOWANYCH W OKRESIE KOMUNIZMU

Wprowadzono nowy przepis art. 8b, który przyznaje możliwość ubiegania się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od Skarbu Państwa przez dzieci, których matki za działalność opozycyjną pozbawione zostały wolności na podstawie orzeczeń uznanych później za nieważne. Z roszczeniem odszkodowawczym mogą występować:

  • dzieci urodzone w więzieniach lub innych miejscach odosobnieniach

  • dzieci, których matki w okresie ciąży przebywały w takich miejscach.

Według szacunków projektodawcy tej noweli „na ten moment jest 40 osób", które mogłyby ubiegać się o zadośćuczynienie z tego tytułu.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAM


 

Nowelizacja przewiduje również, że stwierdzenie nieważności orzeczenia, może nastąpić także na wniosek takiego dziecka represjonowanej, a w razie jego śmierci - także na wniosek jego małżonka, dzieci i rodziców. A zatem w sytuacji śmierci takiej osoby uprawnionej (urodzonej w więzieniu lub której matka w okresie ciąży przebywała w takim miejscu), uprawnienie odszkodowawcze przechodzi na jej małżonka, dzieci i rodziców.

Uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty za okrutne krzywdy ze strony reżimu komunistycznego

Niejednokrotnie stanowi dużą trudność z uwagi na zawiłości proceduralne oraz przeszkody dowodowe zazwyczaj związane z upływem długiego czasu. Nasza Kancelaria udziela kompleksową pomoc osobom represjonowanym oraz ich rodzinom w procesie dochodzenia należnych świadczeń od Skarbu Państwa z terenu całej Polski. Posiadamy bogate doświadczenie, na swoim koncie mamy już kilkadziesiąt zrehabilitowanych krzywd represjonowanych.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza kancelaria prawna z Wrocławia obsługuje sprawy za represje z całej Polski.

ODSZKODOWANIA DLA DZIECI OSÓB REPRESJONOWANYCH W OKRESIE KOMUNIZMU - Pomoc adwokata

 

Więcej informacji tutaj.