Ustawa Lutowa zadośćuczynienie

Ustawa Lutowa – odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje

Wyrokiem z dnia 1 marca 2011 roku (sygn. P 21/09) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ustawy lutowej jest niezgodny z Konstytucją. Za niezgodny z Konstytucją został więc uznany przepis ograniczający wysokości świadczenia z ustawy lutowej do 25.000 zł. Ustawa lutowa daje możliwość dochodzenia wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania za represje komunistyczne.

 

Ustawa Lutowa- odszkodowanie i zadośćuczynienie dla represjonowanych

 

Czego dotyczy?

Przepisy ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku mówią o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 1991 Nr 34, poz. 149 ze zm).

Ustawa Lutowa umożliwia dochodzenia wysokich odszkodowania za represje.

 


USTAWA LUTOWA

 

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY PRZEZ ADWOKATA SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W ODSZKODOWANIACH DLA REPRESJONOWANYCH

TEL. +48 726 670 454


 

Ustawa Lutowa - ograniczenia w dochodzeniu odszkodowań przez osoby represjonowane jest niekonstytucyjne

 

W dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższy wielokrotnie (np. wyrok z 26 września 2011 roku, sygn. akt II KO 51/11, wyrok z 6 czerwca 2013 roku, sygn. akt III KO 15/13) zasadnie zauważał, że uznania niekonstytucyjności wymienionych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy lutowej nie oznacza konieczności niejako automatycznego wznowienia postępowania we wszystkich sprawach, w których były one podstawą rozstrzygnięcia co do roszczeń w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za represje związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazanego wyżej wyroku z dnia 1 marca 2011 roku, gdzie podniósł, że jego orzeczenie „Dla innych spraw rozstrzygniętych już na podstawie art. 8 ust. 1 znowelizowanej ustawy lutowej (i na analogicznych zasadach art. 11 ustawy lutowej) wyrok Trybunału oznacza możliwość wznowienia postępowania – pod warunkiem, że przy rozstrzyganiu tych spraw zastosowanie znalazły art. 8 ust. 1a i art. 8 ust. 1d ustawy lutowej. Dotyczy to więc sytuacji: 1) w których żądania wniosków i poniesiona szkoda i krzywda przekraczały przewidziane w ustawie 25 000 zł; 2) gdy sąd nie przyznał odszkodowania lub zadośćuczynienia w oparciu o wcześniejsze jego uzyskanie na podstawie innego tytułu wymienionego w ustawie.”

Zgodnie z powyższym w wielu wypadkach, w których na podstawie ustawy lutowej zasądzono jedynie kwotę 25.000 zł można wystąpić o wznowienie postępowania, by po jego wznowieniu otrzymać świadczenie w znacznie wyższej wysokości.

 

Ustawa Lutowa - pomoc prawna

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z ustawy lutowej. Pokrzywdzonych, Internowanych, Represjonowanych czy Uprawnionych zapraszamy do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zgodnie z art. 545 § 2 k.p.k. wniosek o wznowienie postępowanie musi zostać podpisany przez adwokata lub inny wskazany w przepisie podmiot). Kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, ale prowadzimy sprawy na terenie całej polski. Obsługujemy klientów z kraju i z zagranicy.

Odszkodowanie dla Represjonowanych - czyli dla kogo? TUTAJ dowiesz się więcej.

 

USTAWA LUTOWA - ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA REPRESJE