Wniosek o odszkodowanie za represje komunistyczne - stalinowskie

Nowelizacja ustawy z 1991 r. o osobach represjonowanych za represje związane z działalnością niepodległościową., która weszła w życie 18 listopada 2007 roku, daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby represjonowane w okresie komunistycznym (PRL), np. po wydarzeniach z Marca "68, Grudnia "70, Czerwca "76, czy za internowania w stanie wojennym, jak również ofiarom represji stalinowskich z lat 1944-56, które odbywały kary więzienia w więzieniach stalinowskich za współpracę z niepodległościowym podziemiem (WiN).

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy mogą się starać osoby skazane przez sądy PRL za "działalność antypaństwową" oraz te, wobec których sprawy umorzono jeszcze w okresie komunistycznym, także osoby aresztowane tymczasowo, internowane i skazane na mocy orzeczeń kolegiów ds. wykroczeń.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAM


 

Wniosek o odszkodowanie za represje komunistyczne / stalinowskie

Warunkiem jest złożenie wniosku o odszkodowanie do właściwego sądu okręgowego (cywilnego lub wojskowego) o unieważnienie wyroku i o odszkodowanie. W przypadku osób, które już otrzymały takie unieważnienie, należy złożyć sam wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za represje w okresie stalinizmu - komunizmu, skontaktuj się z nami. tel. 726 670 454

Jaką kwotę odszkodowania można dochodzić?

Do 10 marca 2011 r. zgodnie z obowiązującym wówczas art. 8 ust. 1a ustawy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia ograniczona była do kwoty 25 000 zł. Dopiero w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 21/09) stwierdził niekonstytucyjność art. 8 ust. 1a ustawy. Utrata mocy tego przepisu pozwoliła sądom na ocenę zasadności wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie bez ograniczenia wysokości maksymalnej kwoty. W tej sytuacji obowiązujące przepisy ustawy zapewniają osobom represjonowanym możliwość dochodzenia roszczeń, których wysokość należy do wyłącznej kompetencji niezawisłych sądów. Najczęściej znacznie wyższych od zasądzanych dotychczas.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką.

Nasi adwokaci specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za represje w czasach PRL od Państwa Polskiego. Obsługujemy kompleksowo klientów z kraju jak i z zagranicy.