Przedawnienie należności w Holandii

Kodeks cywilny zawiera informację o terminie przedawnienia należności. Co oznacza  przedawnienie długu? Czy dług przestaje istnieć? Przedawnienie długu nie oznacza, że dług wygasa z urzędu i przestaje zobowiązywać dłużnika do zapłaty.

Przedawnienie należności w praktyce

W każdym system prawnym jest instytucja przedawnienia należności. Zgodnie z obowiązującym prawem dług powinien być spłacony i upływ czasu nie powinien mięć tu nic do rzeczy, ale z drugiej strony wierzyciel powinien starać się odzyskać należność. Oczywiście trzeba stanąć po obu stronach, np. jeżeli wierzyciel po np. 20 latach domaga się zapłaty należności, rzekomy dłużnik może o niej w ogóle nie pamiętać, może już nie mieć dokumentów świadczących o tym, że tą wierzytelność dawno temu zapłacił. Dlatego też z powyższego został wprowadzona instytucja przedawnienia długów.

Przedawnienie należności w Polsce

W Polsce w ostatnim czasie nastąpiło skrócenie terminów przedawnianie roszczeń dotyczyło to głównie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (nakazem zapłaty czy wyrokiem). Do lipca 2018 r. roszczenie takie przedawniało się po 10 latach, obecnie przedawnia się po 6.

Przedawnienie należności w Holandii

W Holandii przedawnienie należności się różni od Polski, okres przedawnienia należności wynikających z tytułu sądowego (wyroku lub nakazu zapłaty itp.) wynosi aż 20 lat. Przerwanie biegu przedawnienia następuje po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego i okres przedawnienia zaczyna biec od nowa przez kolejne 20 lat.

Roszczenia pieniężne i okresowe przedawniają się z upływem pięciu lat licząc od momentu w którym roszczenie stało się wymagalne.

Windykacja należności w Holandii

Masz dłużnika w Holandii? Nie wiesz jak odzyskać pieniądze? Czy dług się przedawnił? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Specjalizujemy się windykację należności międzynarodowych w tym na terenie Holandii, jak również przeprowadzamy postępowania sądowe o zapłatę należności. Oczywiście również kierujemy sprawy do Komornika Sądowego w Holandii i nadzorujemy cały proces postępowania egzekucyjnego.

Nie czekaj, dług jest długiem i powinien być spłacony.

 


Zajmujemy się windykacją należności zagranicznych na terenie Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.