odszkodowanie za represje

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w PRL – przedawnienie

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia przez internowanych, represjonowanych w czasach stalinizmu i PRL, którzy otrzymali postanowienia, które uznają za nieważne wszystkie akty internowania, wyroki sądów cywilnych i wojskowych może rozpocząć się nawet wiele lat po zaistniałym zdarzeniu.

Roszczenia odszkodowawcze za represje nie ulegają przedawnieniu jako zbrodnie komunistyczne.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAM


 

 Kto może dochodzić odszkodowania za represje w okresie czasach PRL?

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w PRL może dochodzić pokrzywdzony lub po jego śmierci uprawnienia do  roszczenia o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przechodzą na osoby wymienione w art. 8 ust. 1 zdanie drugie powołanej ustawy, to jest na małżonka, dzieci i rodziców.

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla represjonowanych w PRL

 

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla represjonowanych, masz pytania skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką.

Nasza kancelaria adwokacka znajduje się we Wrocławiu, ale obsługuje klientów w całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Szwecji, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Holandii i innych. Prowadzimy procesy w całej Polsce min: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin, Rzeszów i innych.

Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat poprowadzi kompleksowo cały przewód sądowy do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zapraszamy do współpracy.

Adwokat Ewa Wąsowicz