spadek we Wrocławiu

Spadek we Wrocławiu - Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ?

Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek w chwili jego otwarcia z mocy samego prawa. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia pozwala spadkobiercy wylegitymowanie się swoim statusem.

 

Spadek we Wrocławiu

Gdzie się udać we Wrocławiu w celu stwierdzenia nabycia spadku i w jakim czasie?


Nabycie spadku przez spadkobiercę zgodnie z art. 1025 § 1 k.c., sąd na wniosek osoby mającej w tym interes. Zatem spadkobierca ma dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku.
Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie aktu dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAMY


 


Do jakiego wrocławskiego sądu skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?


Spadkobierca zgodnie z polskim prawem kieruje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

 

Wyjątki:


W przypadku gdy spadkodawca mieszkał poza Polską lub nie można ustalić gdzie mieszkał, wniosek składa się do właściwego sądu dla miejsca w którym znajduje się majątek spadkowy.

 

Przykład:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku we Wrocławiu


Spadkodawca zamieszkujący dzielnicę Fabrycznej we Wrocławiu i posiadający tam nieruchomość. Spadkobierca składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział I Cywilny ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław.


Stwierdzenie nabycia spadku - Opłata od wniosku


Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić na konto sądu lub znakami opłaty sądowej.

 Obsługa kancelarii adwokackiej w sprawach spadkowych


Adwokat z Wrocławia prowadzi kompleksową obsługa prawna w każdej sprawie spadkowej


W zakresie usług naszej kancelarii adwokackiej wchodzą m. in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu;
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy;
 • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego;
 • zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenie spadku;
 • zachowek;
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • wydziedziczenie;
 • nieważność testamentu;
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową.
 • przygotowanie testamentu

 

Spadek we Wrocławiu - obsługa prawna

Kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Kanadzy, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych. Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat zastąpi klientów przed sądem.

 

Zapraszam do współpracy
Adwokat Ewa Wąsowicz