Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Wierzyciele mają kolejną możliwość windykacji należności zagranicznych - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, który umożliwia sądowi jednego z państw członkowskich UE zamrożenie środków na rachunku bankowym dłużnika winnym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Z możliwości tej można skorzystać jedynie w sprawach o charakterze transgranicznym, przy czym sąd prowadzący postępowanie lub miejsce zamieszkania wierzyciela musi znajdować się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika.

Ułatwia to windykację należności w Unii Europejskiej.

Postępowanie w sprawie wydawania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym zostało unormowane w rozporządzeniu UE nr 665/2014.

Postępowanie o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym stanowi alternatywę dla postępowań dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 18 stycznia 2017 r.

Gdzie ma zastosowanie postępowanie o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Danią oraz Wielką Brytanią.

Jakie zalety ma postępowanie o europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym?

  • Zaletą postępowania o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest szybkość procedowania oraz działanie z zaskoczenia, ponieważ dłużnik nie jest informowany o toczącym się postępowaniu, co uniemożliwia jego działania w celu przeniesienia, ukrycia lub wydania pieniędzy. Zastosowanie nakazu oznacza blokadę pieniędzy na rachunku do wysokości długu.
  • Koszt postępowania jest bardzo niski, wpis sądowy wynosi 100 zł.
  • Wierzyciel, występując do sądu ze stosownym wnioskiem, nie musi znać numeru rachunku bankowego, którego zabezpieczenia się domaga. Może bowiem wystąpić, aby to sąd ustalił informacje niezbędne do zidentyfikowania tego banku lub banków, które prowadzą rachunki dłużnika.

W przypadku gdy posiadają Państwo dłużnika zagranicą nasza Kancelaria Adwokacka z Wrocławia może pomóc w uzyskaniu europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika, jak również możemy uzyskać w imieniu wierzyciela europejski nakaz zapłaty, który umożliwi egzekucję z zajętego rachunku bankowego lub europejski tytuł egzekucyjny do wyroku wydanego w Polsce. Obsługujemy wierzycieli z całej Polski przeciwko dłużnikom z całej Europy.

Adwokat Ewa Wąsowicz