Prawnik a adwokat

Adwokat czy prawnik - przed współpracą warto poznać różnicę pomiędzy kompetencjami tych zawodów

Prawnik

Zgodnie z polskim prawem, prawnik to osoba która ukończyła studia prawnicze i posiada wykształcenie wyższe w stopniu minimalnym magister. Prawnik może otworzyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. Prawnikiem będzie więc radca prawny, adwokat, ale także sędzia, prokurator, notariusz, niezależnie od tego, że uzyskali oni prawo wykonywania konkretnego zawodu prawniczego.

Adwokat

Adwokat  jest osobą która oprócz studiów prawniczych ukończyła trzyletnie szkolenie aplikacyjne oraz pozytywnie zdała egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Adwokat ma najszersze uprawnienia z pośród zawodów prawniczych. Prowadzi własną działalność gospodarczą, i musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych. Posiada prawo do reprezentowania przez sądami wszystkich instancji, może podjąć się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw i nie może być z niej zwolniony. Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządów zawodowych, m.in. za nienależyte wykonywanie zawodu.

Mecenas

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale jest zwrotem grzecznościowym.

 

Warto wiedzieć do kogo należy się zwrócić gdy potrzebujemy profesjonalnej pomocy prawnej, gdyż zakres kompetencji prawników nie jest jednolity. Masz problem prawny zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.