Slider

adwokat w10Służymy pomocą w dochodzeniu należności na wszystkich etapach postępowania – polubownego, sądowego, egzekucyjnego, na teranie kraju jak i poza jego granicami.W ramach działań windykacyjnych współpracujemy również z Kancelarią Prawną W.S.I. Polska. Zakres naszego działania obejmuje:

  • wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu,
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego,
  • zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej, rejestru dłużników niewypłacalnych.