Slider

spory miedzynarodowe

Otwarcie rynków europejskich spowodowało znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi związane z obsługą prawną różnego rodzaju międzynarodowych kontraktów handlowych czy też spraw dotyczących zagranicznego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Kancelaria Adwokacka Ewy Wąsowicz oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów (przedsiębiorców i osób fizycznych) w sporach międzynarodowych, zarówno w postępowaniach arbitrażowych, jak i sądowych. We współpracy z lokalnymi firmami prawniczymi, świadczymy również pomoc prawną w sprawach wymagających doradztwa w dziedzinie prawa zagranicznego.

Oferujemy Państwu:

  • prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty oraz w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie Drobnych Roszczeń
  • uzyskiwanie Europejskich Tytułów Egzekucyjnych
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych za granicą
  • pomoc prawną w zakresie uznawania orzeczeń sądowych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego za granicą;
  • udział w pozasądowych negocjacjach – zagraniczna windykacja należności
  • współpracę z kancelariami zagranicznymi w całej Europie przy rozwiązywaniu sporów międzynarodowych