Slider

adwokat w03

Prawo cywilne

to bardzo szeroka dziedzina, której zagadnienia dotykają codziennie niemal każdego z nas. Dlatego bardzo istotne jest, aby mieć świadomość przysługujących nam praw i możliwych rozwiązań danego problemu. Z uwagi na mnogość przepisów prawa cywilnego oraz rozmaitych, regulowanych kwestii,w większości spraw nieodzowne może okazać się wsparcie profesjonalnego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria pomaga rozwiązać wiele problemów prawnych, obejmujących m.in. kwestie prawa rzeczowego, zobowiązań, ochrony własności czy odzyskania wysokiego odszkodowania. Doradzamy jak najlepiej rozwiązać dany problem, sporządzamy i analizujemy umowy cywilnoprawne, prowadzimy negocjacje w celu zamknięcia sporu. W przypadkach, kiedy porady okazują się nie być wystarczające, występujemy w imieniu Klientów w postępowaniach sądowych.

Usługi dotyczące tej gałęzi prawa obejmują m.in. sprawy z zakresu:

  • dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
  • praw rzeczowych (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami, zasiedzeniem, zniesieniem współwłasności, sprawy o eksmisję),
  • prawa zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane),
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku),
  • ochrony dóbr osobistych,
  • spraw wieczystoksięgowych (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek),
  • postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i innych