Slider

odszkodowania

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w dochodzeniu  odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, innych nieszczęśliwych zdarzeń, jak również błędów lekarskich. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym przed ubezpieczycielem jak i sądowym w obu instancjach.

Podejmujemy się dochodzenia wynagrodzenia za szkodę w różnych sytuacjach:

  • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  • odszkodowanie za wypadek śmiertelny
  • odszkodowanie za szkody na osobie z oc
  • odszkodowania za błędy lekarskie
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie
  • odszkodowanie za wywłaszczenie
  • wynagrodzenie za służebność przesyłu (słupy, rury na posesji)
  • odszkodowanie za niesłuszny areszt
  • odszkodowanie za mienie
  • odszkodowanie dla osób represjonowanych, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego