Arrow
Arrow
Slider
adwokat Ewa Wąsowicz

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego (dziecka)?

 

            Śmierć osoby bliskiej nigdy nie jest dobrą wiadomością i przysparza nam wielu dodatkowych problemów i zmartwień. Bez względu na to w jakich stosunkach żyliśmy ze zmarłą osobą, należy zorientować się w koniecznych do uregulowania formalnościach. Dla urzędów nie jest istotne czy ten ktoś był „czarną owcą” w rodzinie, brał czynny udział w spotkaniach familijnych, czy też po prostu nie utrzymywał z nikim z nas kontaktu. W świetle prawa może zaistnieć sytuacja, że „przez przypadek” nasze małoletnie dziecko otrzyma niechcianą schedę po zmarłej osobie.

Czytaj więcej: Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego (dziecka)?
adwokat Ewa Wąsowicz

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód to zazwyczaj jeden z trudniejszych momentów w życiu. Dla obojga małżonków sprawa rozwodowa stanowi najczęściej skomplikowany i nieprzyjemnym etap. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie emocje wywoływać może w głowie dziecka. Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką należy, mu wtedy uświadomić jest to, że rozwód nie zabiera mu możliwości kontaktowania się z żadnym z rodziców.

Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem jest prawem autonomicznym, niezależnym od przysługiwania mu władzy rodzicielskiej, a także niezależnym od istnienia pomiędzy rodzicami dziecka więzi prawnej w postaci małżeństwa. Ponadto utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem to nie tylko rodzicielskie prawo, lecz także obowiązek, którego niewypełnianie może być sankcjonowane sądowym nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Czytaj więcej: Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie
adwokat Ewa Wąsowicz

Odpowiedzialność inwestora za długi generalnego wykonawcy

 Czy inwestor musi płacić za długi generalnego wykonawcy? Czy możemy żądać zapłaty od inwestora za zadłużenie wykonawcy inwestycji budowlanej?

Ze względu na niesłabnące zainteresowanie tematem możliwości dochodzenia zapłaty od inwestora w procesie budowlanym, w dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć nieco Państwu tą materię.

Na rynku inwestycji budowlanych bardzo często się zdarza, że podwykonawcy nie otrzymują należnego im wynagrodzenia od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy). Wówczas starają się skierować swoje roszczenie bezpośrednio do inwestora. Jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy wcześniej nie zadbano o odpowiednie zabezpieczenie kontraktu budowlanego.

Czytaj więcej: Odpowiedzialność inwestora za długi generalnego wykonawcy
adwokat Ewa Wąsowicz

Rozliczenie konkubinatu - podział majątku konkubentów

Jak rozdzielić majątek wspólny konkubentów?

W polskim porządku prawnym brak uregulowań dotyczących konkubinatu, czyli trwałego związku faktycznego. Fakt ten jest o tyle problematyczny, że obecnie coraz więcej osób rezygnuje z instytucji małżeństwa na rzecz właśnie konkubinatu.  Aktualnie nie ma możliwości zastosowania  regulacji prawnych dotyczących instytucji małżeństwa (rozwodu, w tym wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków) do konkubinatu. Tym samym rozstanie osób nie będących w formalnym związku małżeńskim nastręczać będzie więcej problemów prawnych przy rozliczaniu majątku konkubentów. Praktyka pokazuje, że bywa to trudniejsze niż podział majątku dorobkowego małżonków.

Czytaj więcej: Rozliczenie konkubinatu - podział majątku konkubentów
adwokat Ewa Wąsowicz

Jak zyskać, gdy klient nie płaci.

Dłużnik nie płaci? Możesz na tym dodatkowo zyskać.

Obserwując w swojej praktyce zachowania przedsiębiorców borykających się z problemami płatniczymi swoich kontrahentów, doszłam do wniosku, że zdecydowana większość z nich nie jest świadoma, jakie uprawnienia przysługują im w takiej sytuacji na podstawie ustawy, która weszła w życie już prawie 5 lat temu, tj.ustawy z 8.3.2013 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych (TermZapłU) . Sądzę zatem, że temat jest godny poruszenia.

Czytaj więcej: Jak zyskać, gdy klient nie płaci.