Slider
adwokat Ewa Wąsowicz

Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu winna być w dzisiejszych czasach szczególnie wynagradzana, zwłaszcza, gdy bezpośrednią reakcją ówczesnych władz były dotkliwe represje i internowania. Wyrównaniu szkód związanych z reperkusjami ze strony w/w polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., służyć ma tzw. ustawa lutowa (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149)). Daje ona możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

 

Czytaj więcej: Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu w związku z działalnością na rzecz...
adwokat Ewa Wąsowicz

Europejski nakaz zapłaty - jak go uzyskać i co nam daje?

Sytuacja, gdy zagraniczny kontrahent - dłużnik nie śpieszy się z uregulowaniem długu nie stanowi już problemu. Skutecznym środkiem zaradczym jest europejski nakaz zapłaty.

Na mocy rozporządzenia Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 r., została wprowadzona forma nakazu zapłaty, dzięki której wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń cywilnych i handlowych. Odbywa się to w oparciu o jednolitą procedurę. W jej zakresie obowiązuje wykorzystanie standardowych formularzy. Rozporządzenie stosowane jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii.

Czytaj więcej: Europejski nakaz zapłaty - jak go uzyskać i co nam daje?
adwokat Ewa Wąsowicz

Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Osoby pragnące prowadzić działalność gospodarczą w Polsce mają do wyboru kilka jej form prawnych. Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki. Najpopularniejszym rodzajem jest spółka z o.o. - co kwartał w Polsce powstaje ich około 10 000.

Jak widać, jest to ogromna ilość. Czy jednak każdy zdaje sobie sprawę z obowiązków i konsekwencji, które za sobą niesie prowadzenie działalności w takiej formie? Przyjrzyjmy się zatem bliżej tematowi osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Czytaj więcej: Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
adwokat Ewa Wąsowicz

Umowa dożywocia a zachowek

Wielokrotnie podczas rozmów z Klientami spotkałam się z pytaniem, w jaki sposób przenieść własność nieruchomości, aby jej nabywca nie musiał później zaspokajać ewentualnych roszczeń o zachowek. W przypadku przekazania spadku najczęściej stosowana jest umowa darowizny. Nie jest to jednak jedyna droga przekazania majątku i często nie jest najlepszym wyjściem. Rozwiązaniem, które warto rozważyć jest umowa dożywocia, która w wielu sytuacjach może być znacznie korzystniejsza dla spadkodawcy (zbywcy) a także dla spadkobiercy (dożywotnika). Warto również pamiętać, że umowa dożywocia ma istotne znaczenie w przypadku ubiegania się o zachowek. Przedstawiam zatem główne różnice pomiędzy umową dożywocia a darowizną. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej: Umowa dożywocia a zachowek
adwokat Ewa Wąsowicz

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Kwestia ustalenia ojcostwa dotyczy najczęściej dzieci urodzonych poza związkami małżeńskimi. Problem ten nabiera znaczenia w momencie, gdy matka dziecka potrzebuje wsparcia finansowego i zamierza skorzystać w imieniu dziecka z uprawnienia do żądania pieniężnych świadczeń alimentacyjnych.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby na ustalenie ojcostwa – po pierwsze uznanie ojcostwa przez ojca dziecka oraz sądowy tryb ustalenia ojcostwa. W przypadku, kiedy biologiczny ojciec dziecka nie wyraża zgody na uznanie swojego ojcostwa przed kierownikiem stanu cywilnego, skorzystanie z drogi sądowego ustalenia ojcostwa staje się nieodzowne a proces ten często jest długotrwały i skomplikowany.

Czytaj więcej: Ustalenie ojcostwa a alimenty