Slider
adwokat Ewa Wąsowicz

Wzór pozwu o zapłatę należności - Windykacja należności

W życiu codziennym stykamy się z sytuacjami, w których powstają różne zobowiązania finansowe wobec nas. Do takich zobowiązań należą:

  • wynagrodzenie za pracę lub umowy cywilnoprawne
  • udzielone przez nas pożyczki
  • sprzedaż prywatna czy też konsumpcyjna różnych towarów

Niejednokrotnie zdarza się tak, że druga strona uchyla się od zapłacenia nam należnej kwoty i nie reaguje na nasze prośby, a nawet oficjalne wezwania do zapłaty.

Czytaj więcej: Wzór pozwu o zapłatę należności - Windykacja należności
adwokat Ewa Wąsowicz

Pozew o odszkodowanie - Jak napisać pozew?

Art. 415 Kodeks Cywilny -  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

To oznacza, że poszkodowany ma roszczenie wobec sprawcy o naprawienie (usunięcie skutków) szkody- zazwyczaj w formie rekompensaty pieniężnej - odszkodowania. Jeśli poza szkodą, wyrządzono mu również krzywdę (cierpienie psychiczne) – ma również prawo do zadośćuczynienia.

Czytaj więcej: Pozew o odszkodowanie - Jak napisać pozew?
adwokat Ewa Wąsowicz

Kredyt we frankach – Jak unieważnić kredyt we frankach? Pomoc dla frankowiczów w walce z bankiem

Zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w walucie obcej np. frankach, euro, jenach i innych?

Sprawdź czy nie podpisałeś z bankiem umowy kredytowej z niedozwolonymi  postanowieniami tzw. klauzulami abuzywnymi. Na pewno banki same nie oddadzą ci pieniędzy, najczęściej sprawiedliwości należy dochodzić przed sądem. Z uwagi na poziom skomplikowania omawianych umów warto skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Czytaj więcej: Kredyt we frankach – Jak unieważnić kredyt we frankach? Pomoc dla frankowiczów w walce z bankiem