Slider
adwokat Ewa Wąsowicz

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest formą dochodzenia roszczeń przed sądem, albowiem sędzia – komisarz ma prawa i obowiązki sądu.Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.

Czytaj więcej: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
adwokat Ewa Wąsowicz

Wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Poniżej przedstawiamy Państwu wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli mają Państwo problemy z jego wypełnieniem lub chcieliby zaciągnąć rady zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Możemy Państwu zaproponować zastępstwo w tych czynnościach przez naszych adwokatów w tym się specjalizujących.

Czytaj więcej: Wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
adwokat Ewa Wąsowicz

Sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego – jak napisać? Jak uzasadnić?

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby był on prawidłowo i zgodnie z przepisami skonstruowany, a także zawierał wszystkie niezbędne składniki i był dobrze uzasadniony.

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, masz mało czasu na wniesienie do Sądu sprzeciwu. Sprzeciw najczęściej należy złożyć do Sądu lub go wysłać w terminie 14 dni. Liczy się to od daty przyjęcia listy z sądu z nakazem zapłaty.

 

Czytaj więcej: Sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego – jak napisać? Jak uzasadnić?
adwokat Ewa Wąsowicz

Jak napisać pozew o alimenty? Wzór

Alimenty

to unormowana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, finansowa forma pomocy członkowi rodziny, który nie może się sam utrzymać lub chwilowo znajduje się w niedostatku.      Najpowszechniejsze są alimenty na małoletnie dzieci, do płacenia, których rodzice są bezwzględnie zobowiązani poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej, a także po jej ustaniu, czyli na dorosłe już dziecko, ale takie, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, najczęściej ze względu na kontynuowanie nauki w trybie dziennym.

Czytaj więcej: Jak napisać pozew o alimenty? Wzór